Lid worden

Wie kan lid worden?
Lidmaatschap staat open voor medewerkers en gepensioneerden die lid zijn van de Personeelsvereniging, alsmede voor hun gezinsleden.
Het lidmaatschap loopt van maart tot en met maart, en kost:
Dow leden € 25,00
jeugd leden €12,50
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor het eind van het jaar wordt opgezegd bij het secretariaat.

Dow medewerker*janee
Lid van de PV*janee